Organización Canal de información corporativa de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. es © 2018 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 120 http://www.idi.mineco.gob.es Organización http://www.idi.mineco.gob.es:80/stfls/comun/logo_MINECO_SEIDI.jpg http://www.idi.mineco.gob.es Información sobre certificados http://www.idi.mineco.gob.es:80/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=8a04806a2c69b410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=f1e81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD <h5> 17 de febrero de 2015 </h5> http://www.idi.mineco.gob.es:80/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=8a04806a2c69b410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=f1e81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD Registro Unificado de Solicitantes http://www.idi.mineco.gob.es:80/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=10b95cd988cd0210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextchannel=f1e81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD <h5> 01 de febrero de 2015 </h5> http://www.idi.mineco.gob.es:80/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=10b95cd988cd0210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextchannel=f1e81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD Carpeta Virtual de Expedientes http://www.idi.mineco.gob.es:80/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=cf6d5cc388cca210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=f1e81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD <h5> 06 de enero de 2015 </h5> http://www.idi.mineco.gob.es:80/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=cf6d5cc388cca210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=f1e81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD Justificación Telemática http://www.idi.mineco.gob.es:80/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=f4294284527e0210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextchannel=f1e81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD <h5> 01 de enero de 2014 </h5> http://www.idi.mineco.gob.es:80/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=f4294284527e0210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextchannel=f1e81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación http://www.idi.mineco.gob.es:80/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=6797219e962c0210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextchannel=f1e81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD <h5> 28 de mayo de 2012 </h5> http://www.idi.mineco.gob.es:80/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=6797219e962c0210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextchannel=f1e81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD Otros Organismos y Entidades http://www.idi.mineco.gob.es:80/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=cbda858abeab4410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=f1e81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD <h5> 28 de abril de 2009 </h5> http://www.idi.mineco.gob.es:80/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=cbda858abeab4410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=f1e81f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD